Každý z nás se může se stát obětí loupežného přepadení

Loupeže se mohou týkat jak jednotlivců, tak malých provozoven, nebo čerpacích stanic. Statisticky připadá na každý den minimálně jedna taková loupež. Dochází k nim zejména v pozdních večerních nebo nočních hodinách. Policii se podaří dopadnout zhruba každého třetího pachatele. Lupiči totiž zanechávají na místě činu jen málo stop a přepadená osoba je většinou v důsledku prožité stresové situace nedokáže dobře popsat. K omezení počtu loupeží mohou přispět i následující preventivní opatření a doporučení:

  • neklaďte ozbrojenému pachateli žádný odpor, aby nedošlo k újmě na zdraví, nebo dokonce k ohrožení života
  • snažte se odvést pachatelovu pozornost od původního záměru, ale neriskujte
  • zachovejte klid a snažte se zapamatovat co možná nepřesnější popis pachatele, všímejte si detailů jeho podoby a chování

Malé provozovny

  • v nočních hodinách nenechávejte v pokladnách větší obnosy peněz
  • malou provozovnu napojte se na pult centralizované ochrany
  • pokud je to možné, pořiďte si jednoduchý kamerový systém a informaci o jeho instalaci viditelně zveřejněte na vchodových dveřích do prodejny, případně i na jiných místech, kameru přitom umístěte tak, aby zachytila obličej případného pachatele.