Pozor neuhrazená pokuta = exekuce

Strážníci obecní policie řeší průběžně různé přestupky v blokovém řízení, uložením blokové pokuty. Stává se, že přestupce nemá u sebe požadovaný obnos, a proto je mu tato pokuta uložena formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou, tzv. "na složenku". Je proto dobré vědět, co přestupce čeká v případě, když k uhrazení pokuty nedojde.

Všechny pokuty na místě nezaplacené, uložené tzv. na "složenku" by měly být uhrazeny do 15ti dnů od data uložení pokuty.  Obec je ze zákona povinna vymáhat veškeré poplatky a to včetně neuhrazených pokut. Pokud není ve stanoveném termínu pokuta včas uhrazena, podává ze zákona oddělení správy poplatků OÚ příslušnému soudu návrh na nařízení exekuce. Soud pak usnesením rozhodne o nařízení exekuce. Po rozhodnutí soudu nastupuje výkon rozhodnutí a pak už jedná přímo exekutor. Vaše případná pokuta, uložená v řádu stokorun se rázem změní na několikatisícové částky. Ve finále se Vám může např. pokuta ve výši 200 Kč vyšplhat až na částku 6 - 7.000 Kč. Je také potřeba si uvědomit, na co vše se dá exekuce uplatnit. Mimo movitý i nemovitý majetek lze exekuce uplatnit na plat zaměstnance, stipendium studenta a také na dávky. Nelze se tedy spoléhat na obligátní rčení "já nic nemám, tak co mi můžou sebrat". Výkon exekutora Vás vyvede z omylu velice rychle a dožene vás třeba i za několik let.