Krátký časový průřez sedmi let fungování vlastní Obecní policie v Hrušovanech 2009 - 2016 a co tomu předcházelo

Obecní policie v Hrušovanech u Brna byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce v květnu 2009.

Tomu předcházela dlouhodobá nespokojenost s výkonem činnosti Městské police Židlochovice, se kterou měly Hrušovany uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. V té době se Hrušovany řadily mezi obce s nejvyšší kriminalitou na okrese Brno venkov. V obci byl vysoký nárůst trestné činnosti a vandalismu. Situace se nezlepšovala ani přes opakované intervence, kdy se zástupci obce snažili o zkvalitnění práce Městské policie Židlochovice v katastru Hrušovan. V průběhu roku 2008 se na základě těchto skutečností začalo vážně uvažovat, jak v obci snížit kriminalitu a zajistit veřejný pořádek. Mezi zvažované varianty patřilo i zřízení vlastní Obecní policie.

Počátkem roku 2009 předkládá p. Bohumil Harašta zastupitelstvu obce obsáhlou důvodovou zprávu ke zřízení vlastní Obecní policie. Tato zpráva se setkává s pozitivním ohlasem zastupitelstva a podporou starosty obce p. Miroslava Rožnovského. Na následujícím květnovém jednání zastupitelstva, předkládá obecně závaznou vyhlášku ke zřízení Obecní policie a seznamuje jej s připravenou koncepcí budování a rozvoje na nejbližších pět let. Na tomto jednání činí zastupitelé zásadní rozhodnutí v oblasti bezpečnosti. Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zřizuje Obecní policii v Hrušovanech u Brna, s účinností od 1. srpna 2009. Jejím řízením je pověřen místostarosta p. Bohumil Harašta.

Fakticky začíná Obecní policie fungovat od prvního září 2009 nástupem dvou zkušených strážníků, kteří sloužili ve dvanácti hodinových směnách. První rok byl velice hektický a náročný a museli jsme zvládnout spoustu věcí, se kterými jsme zatím neměli žádné praktické zkušenosti. Budovali jsme něco úplně nového a pro Hrušovany zatím neznámého. Bylo potřeba zvládnout kompletní legislativu, výstroj, výzbroj, vybavení strážníků, motorové vozidlo, zajištění a vybavení prostor pro Obecní policii. Musely být vypracovány směrnice a pravidla pro chod policie, nakládání se zbraněmi a střelivem a také určení a naplňování vize, jak a kam by měla Obecní policie v budoucnu směřovat. Zpočátku měli strážníci zřízenu služebnu v prostorách radnice. V druhé polovině roku 2011 se stěhují do stávajících rekonstruovaných prostor v budově ČD na ulici Nádražní. Pokrytí služeb dvěma strážníky nebylo rozhodně ideální, ale výsledky se dostavily. Strážníci si postupem času získali v obci respekt a již během prvních dvou let, klesá v Hrušovanech obecná kriminalita o 48 procent.

Po čtyřech letech, kdy s rozvojem obce a podstatným nárůstem obyvatel postupně rostly i nároky na výkon služby, bylo v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na dalšího strážníka. Ve třech již bylo možné lépe pokrýt služby a zvýšit výkon Obecní policie. V témže roce dostala Obecní policie nové služební vozidlo. Protože se Hrušovany neustále rozrůstají a problémů přibývá, bylo po dalších třech letech rozhodnuto o zvýšení počtu strážníků na čtyři. Začátkem roku nás jeden kolega opustil a dva noví se okamžitě zapojili do pracovní činnosti. Od dubna 2016, mají Hrušovany čtyři strážníky.

Činnost Obecní policie se neomezuje jen na zákonem stanovené povinnosti a zabezpečení veřejného pořádku. Součástí práce strážníků je i zajištění výjezdů na signál z nouzových tlačítek pro seniory, každoroční pravidelná dopravní výchova pro děti v mateřské a základní škole, asistence při pořádání kulturních a společenských akcí, ranní dohled na přechodech pro chodce a další. Od roku 2014 spravují strážníci v obci bezpečnostní dohlížecí kamerový systém. Obecní policie v Hrušovanech není zdaleka jen represivní složkou, ale je orgánem obce, na který se mohou občané s důvěrou obracet.

Obecní policie má od roku 2010 vlastní webové stránky (www.mphrusovany.cz), kde návštěvníci naleznou nejen pravidelné měsíční zprávy o činnosti, ale i spoustu užitečných informací a odkazů, fotogalerie, aktuality a další zajímavosti. Vysoká návštěvnost stránek je toho důkazem.

Rozhodnutí zastupitelstva obce v květnu 2009, bylo určitě správným směrem k zajištění bezpečnosti obyvatel Hrušovan.