Cyklista a dopravní předpisy

Cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj daná pravidla. Základní předpisy pro jízdu na kole jsou zcela jasné a jednoduché. Často se ovšem stává, že je cyklisté nedodržují. Tímto jednáním spáchá občan jedoucí na kole přestupek.

U cyklistů se často projevují neznalosti základních pravidel silničního provozu (zákon 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pak se stane, že klidně vjedou v protisměru jednosměrné ulice a ještě se diví, proč na ně řidiči nervózně troubí. Řada rodičů neví, že jejich dítě (osoba mladší 18 let) musí mít na silnici cyklistickou přilbu a že cyklista mladší 10 let smí jezdit pouze pod dohledem osoby starší 15 let (toto neplatí pro jízdu na chodníku, kde však nesmí ohrozit chodce, dále pro jízdu po cyklistické stezce a v obytné i pěší zóně). Z neznalosti zákona jezdí cyklisté na silnici dva vedle sebe. Spousta cyklistů neví, že mají dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Netuší jak správným způsobem projíždět křižovatku či kruhový objezd, co znamená která dopravní značka - a mnoho dalších věcí. Jejich neznalost pak může být příčinou tragédie.

Základní pravidla

 • abyste se nestali viníkem dopravní nehody musíte ovládat dopravní předpisy, což znamená především znalost dopravních značek a řešení křižovatek
 • telefonovat, jíst či dokonce kouřit na kole je zakázáno
 • přechody pro chodce nejsou určeny cyklistům, ale pouze chodcům
 • na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte ohrozit chodce
 • na kole smí vézt osoba starší 15 let osobu mladší 7 let a to pouze v sedačce s pevnými opěrami pro nohy
 • při každé změně směru jízdy, včetně vyjíždění od okraje a vjíždění na okraj vozovky musíte dát rukou znamení o změně směru jízdy a to zřetelným upažením
 • jestliže dítěti nebylo ještě 10 let, nesmí na silnici vjet bez doprovodu osoby starší 15 let
 • po silnici mohou cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou
 • jezdí se vpravo
 • na jednomístném jízdním kole nesmíte nikoho vézt
 • nesmí se jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést druhé jízdní kolo ani psa
 • cyklisté nesmí jezdit po dálnici ani po silnici pro motorová vozidla
 • cyklista do osmnácti let musí mít na hlavě řádně připevněnou přilbu

Co se stane v případě, že cyklista na chodníku zraní chodce?
V tomto případě cyklista způsobil přestupek nebo trestný čin (dle kvalifikace zranění a případné škody), za který nese plnou odpovědnost. Protože cyklista nemusí být ze zákona povinně pojištěn, jde pak veškerá úhrada škody plně z prostředků cyklisty.

Povinná výbava jízdního kola
Povinná výbava jízdního kola přispívá k bezpečné jízdě. Nasednout na jízdní kolo a vydat se po pozemní komunikaci může téměř každý. Ne každý má svoje kolo vybaveno povinnou výbavou. Zejména bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou velice důležité pro dobrou a včasnou viditelnost. Samozřejmě nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy a za snížené viditelnosti světla. Reflexní samolepky plně nahradí reflexní odrazky. Pamatujte, že reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích a jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti!!

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky
Jízdní kola musí být vybavena:

 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 • volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 • zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 • zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ±15°. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 • přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty