Domácí násilí - přetrvávající fenomén

Co je domácí násilí
je založeno na fyzickém napadání, psychickém týrání, na sexuálním zneužívání či vykořisťování a to neviditelně, za zavřenými dveřmi a můžeme se s ním setkat v různých rodinách, nezávisí na vzdělání partnerů, ani na jejich profesi či materiálním zajištění rodiny.

Znaky domácího násilí

Typickým znakem je zvyšující se krutost vůči oběti a bez vnější pomoci obvykle nepřestane!

Domácí násilí je, když pachatel oběť opakovaně:

  • uráží
  • fyzicky napadá
  • nutí k nedobrovolným sexuálním praktikám
  • ponižuje před ostatními lidmi
  • ničí její věci
  • kontroluje veškeré finance
  • vyhrožuje a zastrašuje
  • zakazuje styk s přáteli a s rodinou
  • izoluje od informací

Útoky se obvykle stupňují a zintenzivňují. Pachatel je stále více rafinovanější a nikdy sám od sebe nepřestane!
Nikdo nemá povinnost jakoukoliv formu domácího násilí strpět
Máte právo obrátit se na linku 158 Policii ČR nebo Obecní policii požádat je o pomoc